Mesafeli Satış Sözleşmesi

Mesafeli Satış Sözleşmesi

Mesafeli Satış Sözleşmesi MADDE 1 – TARAFLAR:
SATICI:
Ünvanı: Aliağa Belediyesi Jeotermal A.Ş.
Adresi: Kültür Mah. Lozan Cad. No:58/3 Aliağa- İzmir
Telefon: 0232 616 39 80
İnternet Sitesi : www.aliagabelediyejeotermal.com
E-Posta: [email protected]
Müşteri Hizmetleri Telefon: 0232 616 39 80
Mersis Numarası: 0052062382300035
1.1 ALICI:
ALICI Adı/soyadı/Ünvanı:
Alıcı Mail Adresi:
Adresi:
Telefon:
MADDE 2 – KONU:
İşbu sözleşmenin konusu, SATICI’nın, ALICI’ya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen hizmetin satışı ve ifası ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin kapsamaktadır.
MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN, ÖDEME VE TESLİMATA İLİŞKİN BİLGİLER
3.1- Sözleşme konusu mal veya hizmetin adı, adeti, KDV dâhil satış fiyatı, ödeme şekli ve temel nitelikleri Hizmetin türü, hizmetten yararlanacak olan kişiye ilişkin bilgiler, satış bedeli, ödeme şekli, Hizmetin kullanım süresi ve fatura adresi aşağıda belirtildiği gibidir:
Ürün / Hizmetin Adı:
Kullanım Süresi: x Gün (Sözleşme tarihinden itibaren)
Satış Bedeli: … TL (KDV dâhil toplam Türk Lirası)
Ödeme Şekli: Kredi Kartı ile İşlem
•Sipariş özeti sayfasında sipariş toplamının kaç taksitle ödeneceği bilgisi bulunmaktadır.
•Bankanız kampanyalar düzenleyerek sizin seçtiğiniz taksit adedinin daha üstünde bir taksit adedi uygulayabilir, taksit öteleme gibi hizmetler sunulabilir. Bu tür kampanyalar bankanızın inisiyatifindedir ve şirketimizin bilgisi dâhilinde olması durumunda sayfalarımızda kampanyalar hakkında bilgi verilmektedir.
•Kredi kartınızın hesap kesim tarihinden itibaren sipariş toplamı taksit adedine bölünerek kredi kartı özetinize bankanız tarafından yansıtılacaktır. Banka taksit tutarlarını küsurat farklarını dikkate alarak aylara eşit olarak dağıtmayabilir. Detaylı ödeme planınızın oluşturulması bankanız inisiyatifindedir.
3.2- ALICI'nın cayma hakkını kullandığı durumlarda ya da siparişe konu olan ürünün çeşitli sebeplerle tedarik edilememesi veya hakem heyeti kararları ile ALICI 'ya bedel iadesine karar verilen durumlarda, ödeme seçeneklerine ilişkin iade prosedürü aşağıda belirtilmiştir:
a) Kredi Kartı ile Ödeme Seçeneklerinde İade Prosedürü
Alışveriş kredi kartı ile ve taksitli olarak yapılmışsa, ALICI’NIN ürünü kaç taksit ile aldıysa Banka ALICININ 'ye geri ödemesini taksitle yapmaktadır. SATICI bankaya ürün bedelinin tamamını tek seferde ödedikten sonra, Banka poslarından yapılan taksitli harcamaların ALICI’nın kredi kartına iadesi durumunda, konuya müdahil tarafların mağdur duruma düşmemesi için talep edilen iade tutarları, yine taksitli olarak hamil taraf hesaplarına Banka tarafından aktarılır. ALICI’nın satış iptaline kadar ödemiş olduğu taksit tutarları, eğer iade tarihi ile kartın hesap kesim tarihleri çakışmazsa her ay karta 1 (bir) iade yansıyacak ve ALICI iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri satışın taksitleri bittikten sonra, iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri sayısı kadar ay daha alacak ve mevcut borçlarından düşmüş olacaktır.
Kart ile alınmış mal ve hizmetin iadesi durumunda SATICI, Banka ile yapmış olduğu sözleşme gereği ALICI'ya nakit para ile ödeme yapamaz. SATICI, bir iade işlemi söz konusu olduğunda ilgili yazılım aracılığı ile iadesini yapacak olup, SATICI ilgili tutarı Banka'ya nakden veya mahsuben ödemekle yükümlü olduğundan yukarıda anlatmış olduğumuz prosedür gereğince ALICI’ya nakit olarak ödeme yapılamamaktadır. Kredi kartına iade, SATICI'nın Banka'ya bedeli tek seferde ödemesinden sonra, Banka tarafından yukarıdaki prosedür gereğince yapılacaktır. ALICI, bu prosedürü okuduğunu ve kabul ettiğini kabul ve taahhüt eder.
MADDE 4. GENEL HÜKÜMLER:
4.1 – SATICI kendisine yüklenilen edimleri mücbir haller dışında yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder.
4.2 – Söz konusu hizmet ALICI’dan başka bir kişi tarafından kullanılması durumunda söz konusu kişinin ifayı kabul etmemesinden SATICI sorumlu değildir.
4.3. – SATICI, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen veya bildirilmeyen, borcu yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması, alıcıdan kaynaklanan sağlık sebepleri gibi mücbir sebepler nedeni ile sözleşme konusu hizmeti ifa edemez ise, sözleşmeyi tek taraflı feshetme hakkına sahiptir. Bu halde ALICI tarafından ödenen bedel ifası gerçekleştirilen hizmetin bedeli dikkate alınarak kıstelyevm usulü hesaplanmak suretiyle SATICI tarafından iade edilecektir.
4.4 –ALICI iş bu sözleşmenin akdedilmesi ile birlikte verilecek hizmetin niteliğine göre düzen ve disiplin ile kişisel sağlık ve güvenliğinin korunması için SATICI tarafından belirlenecek kurallara uymayı kabul ve taahhüt eder. Aksi halde SATICI’nın fesih hakkı saklıdır.
4.5 – ALICI sağlık sebepleri, yerleşim yeri değişikliği gibi sadece mücbir sebeplerin varlığı halinde sözleşmeyi fesh etme hakkına sahiptir. Bu halde 4.3’üncü maddesinde belirtilen şekilde bedel iadesi talep edebilir.
4.6 – Sözleşmeye konu hizmetin ifası için bedelin tercih edilen ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise SATICI hizmetin ifa yükümlüğünden kurtulmuş olur.
4.7 – Hizmetin ifasından sonra ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız ve hukuka aykırı oalrak kullanılması nedeni ile banka veya finans kuruluşunun hizmet bedelini SATICIYA ödememesi halinde ALICI doğan zararlardan sorumludur.
MADDE 5 -CAYMA HAKKI:
5.1- ALICI, on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.
5.2 - Cayma hakkı süresi, hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu günden başlar.
5.3- ALICI Cayma bildirimi madde 2 ‘de belirtilen açık adres, faks numarası veya elektronik posta adresine yapmalıdır.
5.4 - Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, ALICI’nın onayı ile hizmetin ifasına başlanılması halinde ALICI cayma hakkını kullanamaz.
MADDE 6 -YETKİLİ MAHKEME:
İşbu sözleşmenin uygulanmasında Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar SATICI veya ALICI’nın yerleşim yerinin bulunduğu veya hizmetin ifa edildiği yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. SATICI: Aliağa Belediyesi Jeotermal A.Ş.
ALICI:
TARİH: